Durant els deu anys de funcionament, l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais ha participat activament en l'obtenció de dos grans avenços per a aquest col·lectiu: l'aprovació de les dues lleis que permeten a les parelles homosexuals casar-se o adoptar un fill. En el si de l'entitat, però, estan neguitosos per si un canvi polític al govern pogués representar una involució en aquesta matèria. ROSER VILAROCA, sòcia fundadora de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais "No crec que tinguin nassos de fer-ho, perquè hi ha hagut una acceptació popular més enllà del que puguin dir quatre polítics." CARLES ROMEU "La gent encara és reàcia a veure dos homes o dues dones del mateix sexe que puguin fer una família." Des d'aquesta associació també es treballa en la igualtat de tracte a les escoles, que permeti als fills de parelles homosexuals no sentir-se diferents a la resta. Una manera de contribuir a la normalització és la publicació d'aquests contes, protagonitzats per famílies gais i lesbianes.