Quan es detecta un possible cas

La cap de Medicina Preventiva de l’Hospital Vall d’Hebron ha explicat a ‘Les Notícies de les 10’ que, perquè una persona sigui sospitosa d’estar infectada, ha d’haver estat en els últims 21 dies en un dels països africans afectats, tenir febre amb una temperatura de com a mínim 38.6 graus i tenir símptomes com mal de cap, vòmits, hemorràgies o taques a la pell.

Quan un pacient arriba a un centre mèdic amb aquests símptomes, se li col·loca una màscara per evitar que pugui contaminar res amb la saliva a l’hora de tossir i se’l trasllada al centre de referència — a Catalunya és l’Hospital Clínic— en una ambulància preparada per al tractament de malalties infeccioses. Si el malalt necessita algun tipus d’actuació immediata en el centre d’origen, com una injecció, el personal s’ha d’equipar amb els vestits de protecció adequats.

Una vegada confirmada la infecció

Quan el malalt arriba al centre de referència, se li fa una extracció de sang i s’envia la mostra a l’Hospital Carlos III de Madrid, on hi ha l’únic laboratori de l’estat capacitat per fer aquest tipus d’anàlisi. Si es confirma que el pacient està infectat amb el virus, se’l manté aïllat en una habitació que hauria de tenir una cambra que servís perquè el personal sanitari es posi i es tregui el vestit de protecció.

Les mesures de protecció

El personal sanitari susceptible d’entrar en contacte amb les persones infectades rep una formació específica sobre els procediments d’actuació. Quan el centre d’origen detecta un possible cas d’infecció, activa el protocol corresponent i una ambulància folrada i protegida interiorment el trasllada al centre de referència.

Tot el material que ha estat en contacte amb el malalt s’esterilitza si és possible o bé es destrueix. A més, es procedeix a la desinfecció del seu lloc de treball o el seu domicili, i s’aplica el protocol d’aïllament a les persones que han tingut un contacte més íntim amb el pacient. A més, les persones que l’envolten durant el seu dia a dia estan en observació.

Si el pacient millora i la malaltia remet, es manté l’aïllament uns dies fins que els fluids del malalt deixen de contenir el virus i, per tant, deixi de ser susceptible de contagiar a ningú. Tot i això, alguns experts alerten que l’Ebola pot persistir fins a 90 dies en el semen dels afectats tot i desaparèixer de la resta de secrecions.

En cas de mort, es recomana que no se li practiqui l’autòpsia, ja que el risc de contagi és molt elevat en les últimes etapes i especialment una vegada traspassada la víctima. Aquest fet, doncs, desaconsella qualsevol manipulació del cos.