escola-bressol

L’Ajuntament de la ciutat ofereix un total de 7.940 places en escoles bressol, que es reparteixen en guarderies de gestió directa i centres de gestió indirecta. En el primer cas, les famílies pagaran 304,90 € en 10 mensualitats i per a les escoles de gestió indirecta, que ofereixen 23 dies de servei més, n’hauran d’abonar 341,40, també en 10 mensualitats. D’aquesta manera, segons el consistori, les famílies seguiran pagant el 33% del cost total del servei. La resta l’assumeix el consistori barceloní, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Les noves taxes s’han aprovat en la Comissió de Govern de l’Ajuntament, que també preveu bonificar les matrícules a les famílies amb pocs recursos. Segons els requisits que acreditin, la bonificació podrà ser d’entre el 30 i el 90%.

En aquesta mateixa línia, també augmentaran els preus per als estudiants de música. L’increment serà el mateix, del 2,9%, per a les 2.470 places ofertes a les quatre escoles de música municipals i les 525 que hi ha al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.