El que realment ha impedit que se celebrés aquest inici de festa ha estat la humitat, que ha quedat dins dels aparells electrònics que controlen la megafonia. Del temps també en dependrà que se segueixi el programa establert, ja que activitats com el pregó dels joves o el concert posterior es poden veure afectats i cancel·lats si la pluja reapareix.