A la Xarxa de Solidaritat, en la qual participa l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, ja hi formen part els mercats de la Barceloneta, Clot, Concepció,  Horta, Lesseps, Llibertat, Mercè, Provençals, Sant Gervasi i Santa Caterina. A més, compta amb la col·laboració de diferents entitats benèfiques com parròquies o menjadors socials.