La major part de la plaça, que esdevindrà un espai obert als carrers d’Escolapi Càncer i Sant Feliu de Codines, es pavimentarà amb llambordins de formigó. A més, s’hi instal·larà nou arbrat, papereres, bancs, una font i jocs infantils.

En total està previst remodelar més de 5.000 metres quadrats, que inclouen també la urbanització de la zona verda situada a la sortida del metro de Torre Baró – Vallbona. En aquest espai, on actualment hi ha a un descampat, s’hi instal·larà una xarxa de reg, jardineria i mobiliari urbà.

Nous veïns  i nou espai

Als pisos de protecció oficial situats a l’avinguda d’Escolapi Càncer, aquest mes d’agost s’hi van començar a instal·lar nous veïns. Es tracta d’uns habitatges construïts per Regesa que, tot i haver estat projectats com a pisos de compra, van passar a ser habitatges de lloguer gràcies a la inversió de l’Ajuntament.