ISABEL FARRÉ, directora del CUESB "Les persones poden ser ateses d'una altra manera i això parla d'un altre nivell d'intervenció, de manera que en l'àmbit de treball social, de serveis socials, és un avenç importantíssim que ens situa en un lloc de lideratge."

El Centre d’Urgències i Emergències Socials ha deixat la seu del carrer del Comerç per instal·lar-se al número 25 del carrer de la Llacuna, al barri del Poblenou. El servei d’atenció psicosocial les 24 hores del dia disposarà de 1.700 metres quadrats i 112 places d’acollida.

En aquestes noves instal·lacions es posarà en marxa un nou servei d’estades breus. S’hi podran acollir 108 persones que com a conseqüència d’una emergència no puguin tornar a casa. També atendrà persones sense sostre quan s’activi l’operació Fred. El centre posarà al seu abast dutxes, un menjador, una sala amb televisió i connexió a Internet.

Les quatre places restants es destinaran a l’acolliment d’urgències. S’hi podran estar famílies, dones víctimes de violència i els seus fills o persones grans extraviades, per exemple, que arribin en horari nocturn. Aquestes persones quedaran en espera de ser derivats al centre corresponent per a cada cas.

Durant el 2013, el Centre d’Urgències i Emergències Socials va atendre 20.329 persones, un 29% més que l’any anterior.