No és l'únic canvi climàtic de la història però sí el primer que es genera com a conseqüència de la manera de viure i de fer dels éssers humans. JAVIER MARTÍN-VIDE, catedràtic de Geografia i Física de la UB "Yo no tengo la bola de cristal, yo no se que pasará el 2050 pero la herramienta más potente, la de los modelos climaticos si que nos dibujan un planeta más cálido a lo largo de las proximas décadas. que hacemos ahora....cada ciudadano tiene una cuota de participación en este problema." El canvi climàtic ja fa anys que es motiu d'estudi científic, la visualització del fenòmen no es tan fàcil tobar-la, però, en l'entorn acadèmic. A la UB el catedràtic Javier Martín-Vide l'ha introduït a les aules. ARNAU, estudiant de biologia "En el nostre grau es molt important perque estem estudiant com afecta el comportament antròpic al nostre entorn i el nostre medi ambient." IRAIDA, estudiant de biologia "Tens més coneixement, tens més capacitat de crítica per solucionarho. el grau es el que ens ensenya, no?" Són alumnes de la facultats de Biologia, pertanyents a una generació que els farà conviure i treballar de ple amb aquests canvis, alguns d'ells realment interessants i provinents de països, grans generadors de pol·lució, que participen a Barcelona en un màster -que també porta Martín-Vide- especilitzat en canvi climàtic, com el que s'imparteix a la facultat de Geografia i Història . HARRINSON, estudiant del màster "Yo vengo de Colombia, del Pacífico colombiano y vengo porque estoy intresado en adquirir conocimientos para profundizar mi area de estudio que es la ecologia." Les darreres tres dècades han estat les més càlides des que es tenen dades, des de l'any 1850...i les temperatures han pujat gairebé un grau centígrad en una mica més d'un segle.

Després dels tractats arribats en altres trobades en els darrers vint anys, la cita de París ha de ser, diuen, la cita definitiva d’on surtin compromisos internacionals per a la reducció de gasos a partir de 2020.

Tot i que fora de casa nostra l’assignatura del que anomenen Global Change és des de ja fa anys habitual a les aules universitàries, al nostre país aquest pas al món acadèmic està costant. És tema de nombrosos estudis científics però aquest fet no es tradueix als temaris dels estudiants universitaris que, de fet, són els que hauran de conviure amb els efectes del canvi climàtic.

Això de mica en mica està canviant gràcies a la constància de grans experts en la matèria, com Javier Martín- Vide. Aquest catedràtic de Geografia Física de la UB ha introduït el canvi climàtic a les aules de la Facultat de Biologia i, a més, està al capdavant d’un màster internacional que ell mateix imparteix a la Facultat de Geografia i Història. Martín-Vide no és catastrofista, com ell insisteix, però alerta que està comprovat ja gairebé al cent per cent que per primera vegada l’home té a veure amb el canvi climàtic.

Segons Martín-Vide, de canvis climàtics n’hi ha hagut més però aquest és el primer cop a la història que l’activitat i la manera de viure dels éssers humans està incidint en l’escalfament global, per tant, les persones han de ser urgentment conseqüents amb les seves accions. I així ho transmet als seus alumnes que consideren que aquesta matèria hauria d’estar més consolidada dins el món acadèmic.