El principal, la limitació de la instrucció, només sis mesos per a les causes considerades senzilles, i un màxim de 18 mesos per a les complexes.

Per afavorir aquesta reducció dels temps d’instrucció també es fragmentaran els casos més complexos, per evitar les “macrocauses” amb desenes d’imputats.

La nova Llei d’enjudiciament criminal elimina aquest concepte, que passarà a anomenar-se “investigat” (per a les primeres fases del procés) o “encausat” (quan hi hagi més proves contra l’acusat).