llits turistics dreta eixample

La Dreta de l’Eixample té prop de 29.000 llits turístics, segons el cens del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, conegut com a PEUAT. L’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample denuncia que la pressió turística posa en risc la cohesió social al barri. Es tracta d’una de les zones més tensió per la presència d’establiments turístics, que afecta, de mitjana, un 30 % dels edificis. Tot plegat amb en un barri amb una població total de 44.000 habitants.

Jaume Artigues, president de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample, assegura que quan es passa el límit del 50 % “comença un procés de crisi de la cohesió social”. L’entitat apunta que es tracta d’un indicador reconegut com a desestabilitzador en àrees urbanes denses i per aquest motiu sol·licita a l’Ajuntament “que no es donin més llicències i, si se’n donen de noves, que siguin temporals“.

També vol que comenci un procés de decreixement de la pressió turística al barri i que els usos que provoquin problemes de convivència puguin ser revocats.

El desequilibri posa en risc la convivència

Alba Sala, una veïna del barri afectada per aquesta situació, assegura que la conseqüència “és una trencadissa mental i emocional”. Altres veïns, com el Carles Sanz, apunta que el creixement turístic “fa que a la zona sigui cada cop més difícil la convivència”.