Segons els investigadors, el DIU provoca una resposta immune de  llarga durada que redueix la progressió d’un tumor. El treball epidemiològic, que publica ‘The Lancet Oncology‘, es  basa en l’estudi de 20.000 dones, de les quals 2.000 són espanyoles.

Segons el líder de l’estudi, Xavier Castellsagué, del grup de Virus i  Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i del Programa d’Investigació en Epidemiologia del  Càncer de l’ICO, el treball permet asseverar que les usuàries del DIU redueixen el risc de tumor per la resposta immunitària que generen els canvis  físics derivats del dispositiu. Un cop col·locat, el DIU provoca una inflamació crònica de la mucosa, que implica una resposta immune de  llarga durada que redueix la progressió d’un tumor.

La segona conclusió del treball és que l’ús del diafragma no modifica la probabilitat de contraure la infecció del virus del papil·loma, ja que no protegeix de les infeccions sexuals en no  actuar com a barrera.

El DIU és el contraceptiu reversible més utilitzat segons dades de  l’Organització Mundial de la Salut (OMS); a Espanya l’ha utilitzat  fins al 13% de la població (uns 1,7 milions de dones), i  actualment ho fan un 5% (prop de 700.000)