El Centre Ocupacional Sínia celebra, enguany, el vintè aniversari de fundació. És un centre de dia obert a persones amb un alt grau de discapacitat física que treballa, principalment, a través de disciplines artístiques. Tot just escalfen motors. Els 45 usuaris de l'espai i els 16 treballadors que se'n fan càrrec, es tornen a veure les cares després de les vacances d'estiu. El Centre Obert Sínia va néixer l'any 1991 i és un servei dirigit a persones que, per les dificultats que tenen, no poden accedir al món laboral ni continuar la formació. L'activitat del centre es basa en dues grans línies. VALLE, directora del CO Sínia "Una de rehabilitació i d'ajust personal i social. És a dir, intentem mantenir o millorar totes les habilitats que tenen a veure amb la seva autonomia personal, la seva autonomia social, amb la seva rehabilitació física, de comunicació, d'hàbits de treball. I després, intentem oferir una activitat ocupacional que d'alguna manera els gratifiqui." La teràpia ocupacional engloba dos projectes importants. Per una banda, el social, que es fonamenta en la conscienciació i la visualització de la tasca del centre. ROMINA, usuària del CO Sínia "Lo que más me gusta hacer a mí es el Joc de rol que hacemos con niños de las escuelas. Vienen aquí y hacemos tres sesiones. Y otra es cuando preparamos las charlas con gente de la universidad que estudian como monitor o así." I per l'altra, hi ha el projecte artístic, amb el projecte SiniAcció. DÍDAC, educador del CO Sínia "Tenim des de l'expressió escrita, contes, històries que després s'han intentat portar i fer un curtmetratge. Després també tenim tota la capacitat d'expressió gràfica. Hem anat fent diversos tallers de fotografia digital. I tot el tema del vídeo. Possibilitar que la gent que ve al centre pugui editar amb adaptacions. I, a més a més, possibilitar la persona usuària del centre com a actor o actriu dels muntatges." Sínia es troba al bell mig de la ciutat, al barri Gòtic. Un emplaçament que asseguren que és idoni perquè els permet fer moltes activitats, a més de normalitzar i fer visible la tasca que duen a terme.