A Barcelona es van registrar 749 desaparicions l’any 2022, de les quals 195 van ser de menors d’entre 13 i 17 anys. Suposen una de cada quatre desaparicions detectades a la ciutat (26 %). Són dades facilitades pels Mossos d’Esquadra, que expliquen que tan sols un 2 % de les desaparicions queden sense resoldre. Amb la caporal Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra, resolem els dubtes més comuns sobre desaparicions de persones.

Quan s’ha d’anar als Mossos d’Esquadra si se sospita d’una desaparició?

La creença que cal esperar un mínim de 24 hores per acudir a la policia en cas de sospitar d’una desaparició és falsa:

Quan detectem que una persona no és normal que no hagi tornat, s’ha de deixar marge als professionals per activar les alertes pertinents i començar la recerca com més aviat millor”
Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra

S’han de tenir en compte els factors de risc com, per exemple, si és una persona gran amb un trastorn cognitiu que pot suposar un risc o si és hivern i és un infant que no va abrigat”, ha explicat Villanueva.

Què fa la policia quan algú denuncia una desaparició?

La caporal explica que es treballa en dues vessants: “D’una banda, es valoren les possibles causes i circumstàncies per activar els recursos òptims. D’altra banda, s’assisteix la família per explicar-li què passarà a partir d’ara i assessorar-la en la presa de decisions”.

No és el mateix algú que es creu que s’ha perdut a la muntanya que algú que ha anat a la feina i després no ha tornat a casa”
Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra

En quins casos s’opta per difondre la foto del desaparegut?

Periòdicament veiem a les xarxes socials o en mitjans de comunicació fotografies de persones desaparegudes acompanyades d’un missatge dels Mossos d’Esquadra que demanen col·laboració per trobar-les. Quan es decideix fer aquesta difusió?

Amb les persones grans, pot ser útil que en surti la fotografia i fer una crida ciutadana. Però amb els menors d’edat aquesta no sol ser la millor opció”
Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra

En el cas dels adolescents, “cal tenir en compte quin impacte pot tenir la difusió [de la foto] en un futur, si això impactarà d’alguna manera en la realitat de d’aquesta persona en el futur“.

Per què desapareixen tants adolescents?

A Barcelona, un de cada quatre desapareguts l’any 2022 eren joves d’entre 13 i 17 anys, la majoria noies. Els Mossos han estudiat amb deteniment aquests tipus de desaparicions per establir patrons de conducta i desmentir mites perquè “ni tots els adolescents desapareguts provenen de famílies desestructurades ni tots tenen trastorns de conducta“.

Les desaparicions són més habituals en les noies perquè tenen canvis físics més d’hora que els nois, i tendència a anar amb persones més grans d’edat, en qui poden trobar aixopluc”
Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra

La caporal afegeix que en els darrers anys hi ha hagut alarma social per reptes virals que convidaven els adolescents a desaparèixer durant 48 hores, però, a l’hora de la veritat, “no hem registrat ni un sol cas d’aquest tipus“.

I si la desaparició és voluntària?

Les persones tenen dret a desaparèixer”
Laura Villanueva, cap de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra

No tothom qui desapareix vol ser trobat: “Hi ha vegades que fem tasca policial, trobem la persona i ens diu que no vol que es digui res a la família, i això s’ha de respectar per no vulnerar el seu dret a la intimitat. S’informa la família i es tanca el cas“.