La mesura que ha causat més controvèrsia és la intenció de fer una nova llei de l’avortament, que acabaria amb la llei de terminis actual, i que tornaria a penalitzar la interrupció de l’embaràs. La protesta també ha carregat contra les retallades en els programes enfocats a les dones, sobretot aquells destinats a eradicar la violència sexista. La concetració s’ha fet a la vegada en diferents ciutats espanyoles.