DIEGO JIMÉNEZ, carter eventual "En vez de ser, como decían las bases que tenían que ser, plazas de laboral fijo a tiempo completo, pues nuestra sorpresa es que nos dan plazas de rural, súper lejos, aportando local y vehículo, y de jornada reducida. Y no nos han dado solución a todos, sólo a unos cuantos."

Aquests treballadors s’anomenen expectants perquè, en el seu moment, Correus els va incloure en una llista d’empleats “amb expectativa d’ingrés” definitiu a la plantilla. Segons l’empresa, aquesta expectativa no s’ha pogut complir perquè el volum de correu ha disminuït un 20% amb la crisi.

Entre el 2001 (quan Correus es va convertir en societat anònima) i el 2006, l’empresa pública va organitzar tot un seguit de proves d’accés per tal de convertir en fixos fins a 25.000 llocs de treball que eren eventuals. Encara en queden molts, per cobrir la demanda de feina a l’estiu, el Nadal o per eleccions. Correus assegura que, amb la reducció del volum de feina, no pot crear noves places.

Les darreres proves d’aquest tipus es van fer els anys 2006 i 2008. Uns 800 treballadors a tot Espanya van guanyar la plaça i van quedar en aquesta llista “amb expectativa d’ingrés”. Des de llavors, 396 han aconseguit fer-se amb alguna de les places que els han anat ofertant. No hi ha hagut llocs per a la resta, que en molts casos han rebutjat places de carter rural, amb dedicació parcial o molt lluny de casa seva. Les proves que van superar els garantien feina a temps complert com a carter urbà.

Amb el nou conveni col·lectiu de Correus, signat per tots els sindicats excepte CGT i SIPCTE-USOC, aquesta llista desapareix i els que hi formaven part no veuen com reclamar la seva plaça si no és als jutjats. Diversos sindicats organitzen ja la seva defensa legal.