La proporció és cada cop menor. Per cada persona pensionista, només n'hi ha dues que estiguin cotitzant. Les despeses de la Seguretat Social creixen, mentre que els ingressos baixen i això queda clar al mes d'agost. En concret, ara hi ha més de 136.000 cotitzants menys que al juliol i, en canvi, han augmentat els pensionistes. N'hi ha 14.000 més que en el darrer recompte. Per aquest economista, el problema és que el sistema funciona al marge de l'economia. ANTON GASOL, economista Per fer front a l'increment de despeses, l'executiu espanyol ha gastat l'anomenat fons de prevenció i rehabilitació, és a dir, diners que s'han anat acumulant a través de l'excedent de les mútues laborals. D'aquests diners, però, només en queden 400 milions. Si el Govern espanyol no hi posa remei i s'esgota, haurà de recórrer al fons de reserva de la Seguretat Social, cosa que, per aquest expert, tampoc no seria tan greu. Entre les alternatives que hi ha sobre la taula, el Govern estudia augmentar l'edat de jubilació amb mesures d'estímul per a aquells que vulguin allargar la vida laboral o bé limitant les jubilacions anticipades. També es plantegen ajustar les pensions a la situació econòmica o l'esperança de vida, entre d'altres.