El CREAL ha publicat recentment un estudi que relaciona contaminació amb retard en el desenvolupament del cervell dels nens. Per arribar a aquesta conclusió s’han analitzat els infants de 36 escoles de Barcelona i tres de Sant Cugat.

Joan Forns, un dels investigadors de l’estudi, ha explicat a BTV que han pogut constatar que durant la preadolescència, és a dir, “entre els vuit i els 13 anys, s’acaben de madurar les estructures cerebrals, la qual cosa implica que s’integra una part cognitiva del cervell amb una altra de més emocional“. Forns afirma que l’estudi evidencia que aquesta integració és més tardana en els estudiants d’escoles més contaminades. Malgrat això, també ha explicat que han analitzat “la part estructural, metabòlica i funcional del cervell i que aquest retard només n’afecta la part funcional”. Això els porta a pensar que aquest retard és reversible i té capacitat de recuperació.

Forns ha dit que aquests efectes desencadenen problemes de dèficit d’atenció i de conducta dels infants, però encara no està demostrat que tinguin relació amb el rendiment acadèmic.

La principal causa de la contaminació a Barcelona és el trànsit i són les escoles de l’Eixample les que en surten més malparades. Forns ha admès que les que es troben a Collserola o tenen una zona verda propera són clarament més saludables.

Per combatre el trànsit Forns ha proposat diferents solucions, totes prou assequibles, diu: tallar el trànsit a les zones properes a les escoles, desplaçar algunes parades d’autobús que estan massa properes als centres; evitar que els autobusos tinguin el motor engegat molta estona; espaiar les entrades; potenciar els camins escolars, i augmentar la vegetació als entorns dels col·legis; si no és possible, posar vegetació vertical a les façanes.