La remodelació de la rambla del Raval,

inaugurada l’estiu de l’any passat, es va fer per convertir el passeig en una zona més diàfana i que convidés els veïns de la zona i els visitants a estar-s’hi. Per això les obres van incloure la col·locació de més mobiliari urbà, 45 cadires individuals i 30 seients distribuïts en bancs circulars, així com també la retirada de la vegetació que dificultava la visió en algunes zones del passeig.

Cadires “conflictives”

Uns mesos després de la inauguració de la remodelació del passeig han sortit algunes queixes dels comerciants, especialment dels bars amb terrassa, que creuen que la seva feina es veu dificultada per la proximitat de moltes d’aquestes cadires individuals. Asseguren que l’ús incorrecte d’aquest mobiliari per part d’algunes persones està perjudicant la imatge de la zona i de retruc, els seus negocis. “A les cadires individuals no se’ls està donant el servei pel qual es van posar i els comerços amb terrasses estem tenim problemes” explica Nadia Gouali Moha , presidenta de l’Associació de Comerciants de la rambla del Raval.

Reubicació de mobiliari urbà

Arran de les queixes dels comerciants, el districte de Ciutat Vella ha fet alguns canvis en la ubicació d’aquest mobiliari urbà. “Algunes s’han mogut alguns metres i de les altres, que estaven en grup, se n’ha modificat la posició dins del mateix grup” explica el regidor Jordi Rabassa.

No es descarten més canvis

Els comerciants,

segons explica la Nadia, consideren que els problemes persisteixen tot i els canvis que s’han fet fins ara. “La solució requeriria moure les cadires lluny de les terrasses. Aquesta rambla té espai per ubicar-les ja que hi ha zones on no hi ha terrasses a prop.” De les 45 cadires individuals que hi ha al passeig, se n’han recol·locat un 20 per cent. El districte assegura que continuarà fent canvis fins que se solucionin els problemes.