(ACN/Redacció) La companyia del Grup Grifols Araclon Biotech ha presentat resultats positius en fase dos d’una vacuna contra l’Alzheimer. ABvac40 és una vacuna activa per al tractament de pacients d’aquesta malaltia en fase inicial. Els resultats mostren que va tenir un perfil de seguretat favorable, una resposta immunitària robusta i alguns beneficis cognitius en pacients amb Alzheimer en fase inicial. De fet, el grup tractat amb la vacuna va mostrar una reducció de fins al 38 % en la progressió de la malaltia, segons la puntuació del Mini-Mental State Examination.

D’entre els 134 pacients que van realitzar el tractament no s’hi van notificar casos d’inflamació i s’hi van registrar pocs casos de petites hemorràgies. En aquest sentit, no va caldre interrompre el tractament en cap dels 23 centres de la UE on es van realitzar els assajos.

Els investigadors creuen que aquesta vacuna preveu reaccions nocives i evita els desencadenants immunitaris responsables de inflamacions i infeccions a certes regions del cervell, una complicació observada en vacunes anteriors contra l’Alzheimer. Així doncs, la ressonància magnètica va mostrar un menor augment de l’atròfia cerebral en el grup tractat amb la vacuna.