alzheimer
Foto: Laura Fíguls (ACN)

(ACN) El 2 % de la població major de 59 anys de Catalunya té un diagnòstic d’Alzheimer. En el cas dels majors de 79 anys la xifra puja al 6,5 % i en els majors de 89 anys és del 8,8 %. A Catalunya, segons el Registre de morbiditat i utilització de recursos sanitaris de Catalunya (MUSSCAT), un 1,3 % de la població pateix algun tipus de demència. 41.600 persones, amb una mitjana d’edat propera als 82 anys, tenen Alzheimer, el 71,7 % de les quals són dones i el 28,3 % són homes.

Entre els principals factors de risc es troben l’edat avançada, el sexe (més incidència en dones), els factors genètics i hereditaris (actualment no és clar que sigui una malaltia hereditària), la síndrome de Down i el traumatisme cranial. Altres factors que poden contribuir al desenvolupament de la malaltia poden ser els antecedents familiars, una edat materna superior als 40 anys en el moment del naixement, hipertensió, la diabetis o la dislipèmia (alteració del nivell de greixos a la sang).

Què és l’Alzheimer: una malaltia en tres fases

La malaltia d’Alzheimer és un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat de la persona per fer les tasques habituals de la vida diària.

La dolència es divideix en tres fases, una d’inicial caracteritzada per oblits freqüents, irritabilitat i depressió; una de moderada que es manifesta amb pèrdua de memòria, confusió, alteració del comportament i problemes per fer tasques quotidianes, i una d’avançada que es distingeix per deteriorament cognitiu i funcional greu.

Més casos per l’envelliment de la població

L’any 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT) amb actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida del malalt. Tot i que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l’edat evolucionaran cap a aquesta malaltia, l’envelliment de la població comporta un augment de les persones afectades.