Les obres per reformar la masia de Can Miralletes, situada al barri del Camp de l’Arpa del Clot, al districte de Sant Martí, ja estan en marxa. S’hi farà una rehabilitació integral i s’adequarà la vella masia, que es conserva pràcticament intacta entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria, a l’interior dels Jardins de Can Miralletes. L’objectiu és que es converteixi en un nou espai adreçat als infants i les famílies que visitin els jardins i ofereixi jocs i tallers relacionats amb la natura, el clima i la sostenibilitat. També acollirà usos lligats als jardins on s’ubica la masia.

La masia de Can Miralletes és una edificació singular de planta baixa i un pis, amb una superfície d’uns 290 metres quadrats en força bon estat de conservació. Està construïda segons la tipologia estructural i les tècniques constructives del segle XVIII, amb la planta pràcticament quadrada i la coberta inclinada a dues aigües. La casa manté les quatre parets exteriors de pedra i també les interiors, així com les bigues i algunes fusteries interiors.

L’equipament acollirà un espai familiar

La rehabilitació consolidarà estructuralment l’edifici, sempre mantenint-ne l’aspecte existent. Se’n restauraran les fusteries interiors originals i se’n substituiran les no originals per altres de fusta que donin compliment als requeriments d’eficiència energètica. La coberta es repararà, aprofitant les bigues de fusta que es troben en bon estat de conservació i les teules de la coberta que estiguin en bones condicions; se n’adequarà l’interior amb la redistribució d’espais i la reforma de tots els acabats i es crearà un espai comú que recuperarà la situació original de l’escala i incorporarà un ascensor. Pel que fa a l’exterior, es faran petites actuacions per adaptar la rasant d’accés a la porta de l’edifici.

Les obres disposen d’un pressupost d’uns 843.000 euros i es preveu que acabin a l’octubre.