Aquest és el resultat de més d'un any de treballs. S'ha enllestit l'excavació i construcció de l'estructura d'una meitat de l'aparcament, la del cantó mar. Ara comencen les tasques d'excavació a la banda muntanya. Quan estigui acabat, el pàrquing soterrat tindrà tres plantes. La primera, amb més alçària que les altres, acollirà l'activitat logística del mercat. Disposarà de 76 places de càrrega i descàrrega per a camions de gran tonatge i furgonetes i 79 magatzems. Les altres dues plantes seran d'aparcament d'ús públic amb una capacitat per a 440 vehicles. En total una superfície construïda en el subsòl de 22.349 metres quadrats. JOSÉ MIGUEL DÍEZ, cap d'Edificació Foment de Ciutat Vella "La dificultat d'aquesta obra, com totes les soterrades a prop del mar, és que estem a set metres per sota del nivell freàtic, és a dir, que hem de treure molta aigua per fer una superfície seca on treballar." L'espai alliberat de l'activitat del mercat es convertirà en una plaça pública destinada a vianants i equipaments. MERCÈ HOMS, regidora Districte Ciutat Vella "Això serà un avenç molt important des del punt de vista comercial, no només pel mercat, sinó per tot l'entorn perquè generarà flux de gent. Ha de connectar amb la Filmoteca i altres espais culturals que tenim a l'altre banda." Els treballs s'estan fent per fases per no aturar l'activitat de la Boqueria. Les obres segueixen el calendari establert i està previst que tant l'aparcament soterrat com la zona logística del mercat funcionin el segon semestre de 2013. Us ha informat des de la plaça de la Gardunya, Merche Artacho.

Durant la segona fase de les obres a la plaça de la Gardunya, la càrrega i descàrrega de les mercaderies del Mercat de la Boqueria es farà al costat mar de la plaça. Els vehicles hi podran accedir des del carrer de l’Hospital i el carrer de les Floristes de la Rambla. Aquesta via serà de doble sentit provisionalment per facilitar l’entrada i sortida d’aquests vehicles.

Els vianants podran tornar a entrar al Mercat de la Boqueria des del carrer de Jerusalem. També podran travessar la plaça de la Gardunya a través d’una zona senyalitzada.