Cada cop hi ha més ciutadans que demanen un advocat d'ofici per frenar un desnonament. Des que va arrencar la crisi, el 2008, les peticions han augmentat un 316%. I això només a Barcelona. Passa el mateix amb les denúncies per reclamar diners o per acomiadaments improcedents. L'altra cara de la moneda és la jurisdicció penal. És a dir, les agressions o els casos de violència masclista. PEDRO YÚFERA, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona: "S'ha reduït la justícia gratuïta en matèria penal i en canvi ens està despuntant en l'àrea civil com els desnonaments." Caldrà veure, però, què passarà en els propers mesos. Des de l'estiu s'han endurit les condicions per poder accedir a la justícia gratuïta i això pot fer que alguns s'ho pensin dos cops a l'hora d'anar amb el seu cas als tribunals. Per exemple, portar una separació a través d'un advocat d'ofici pot costar uns 400 euros. Per la via privada surt per més de 2.000. La crisi, però, no només afecta els ciutadans. El Departament de Justícia també vol reduir costos i pagar menys als professionals del torn. Els lletrats tenen clar que si els redueixen encara més el sou no els surten els números. De fet, tot just ara els han pagat els diners que els devien del desembre i part del mes de gener.