L’empresa municipal BIMSA (Barcelona Infraestructures Municipals) és l’encarregada de l’enderroc de la finca de set pisos, situada a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, al districte de Gràcia. L’esfondrament es farà fins a les plantes del soterrani i la runa que se’n derivi s’utilitzarà per anivellar el solar de 1.914 m2, que un cop preparat es cobrirà amb sauló. A més, s’impermeabilitzaran les mitgeres afectades i es tancarà l’espai amb una paret. També es conservaran els dos centres de transformació elèctrica de companyia que hi ha a l’edifici, que es protegiran de l’enderroc.

Un espai per al barri

La idea inicial i pactada entre l’Ajuntament i la clínica Quirón el 2002 era construir pisos de luxe al solar, un projecte que va tombar el Tribunal Suprem el 2012. El jutge va donar la raó als veïns que denunciaven l’acord i no va permetre la modificació del pla urbanístic. A partir d’aquest moment va quedar clar que en aquests terrenys s’hi havien d’instal·lar equipaments.

Tot i que el concurs per adjudicar la construcció i gestió d’una residència per a gent gran va quedar desert, l’Ajuntament manté el compromís inicial i afirma en un comunicat que la instal·lació de nous serveis al barri ajudarà a promoure l’activitat econòmica de la zona.

L’edifici, construït l’any 1970, va acollir la clínica Quirón fins a 2007, quan es va traslladar a la plaça d’Alfonso Comín, al barri de Vallcarca i els Penitents.