En el passatge de Puigmadrona, on hi ha l’escola Dovella, entre el carrer de Mallorca i el carrer de Degà Bahí, s’ha renovat el paviment de la vorera i la calçada per per tal de formar una plataforma única i millorar l’accessibilitat a l’escola. La part central s’ha pavimentat amb aglomerat asfàltic de color vermell i en el lateral del costat Besòs s’hi ha instal·lat un paviment de granit.  A més, també s’hi han instal·lat nous fanals, s’han plantat arbres amb xarxa de reg automatitzat i s’han afegit noves papereres. Els pares de l’escola Dovella van recollir signatures al febrer passat per demanar a l’Ajuntament que inclogués la reforma del passatge al pla de millora integral perquè tingui un trànsit més pacificat.

L’escola Escolàpies de Sant Martí, situada al carrer de Joan de Peguera, entre el carrer de Rogent i el carrer de l’Eterna Memòria, també s’ha vist afavorida per la remodelació de la vorera i la calçada en una plataforma única. A més, se n’ha renovat la xarxa de clavegueram, s’hi ha instal·lat un nou enllumenat intel·ligent que dóna més sensació de llum i s’ha col·locat nou mobiliari urbà.

A Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, també s’ha remodelat la via interior a l’avinguda Diagonal, 60, entre els carrers de Pallars i Agricultura, on està situat el Centre d’Estudis Montseny. En aquest cas, s’hi ha millorat l’accés perquè els veïns puguin aprofitar l’interior d’illa, que es trobava sense urbanitzar. S’ha pavimentat amb formigó que diferencia les zones de vianants de les de vehicles, s’hi ha instal·lat una xarxa de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials, s’ha plantat nou arbrat, s’ha millorat la xarxa de reg i s’ha renovat l’enllumenat públic. Amb aquesta obra, s’ha aconseguit reordenar l’espai d’aparcament per a vehicles.

 

La remodelació d’aquests tres carrers que ha costat 1.888.315 euros, forma part del Pla de Millora Integral (PMI) que preveu renovar 65 carrers i 13 parcs de tot Barcelona.