Les cases barates del Bon Pastor són edificis petits d’una sola planta que es van construir amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929. Tenen entre 30 i 70 metres quadrats i, en molts casos, es troben en un estat deplorable i amb humitats.  A més, el clavegueram s’ha anat desfent amb el temps i s’embussava freqüentment. L’Ajuntament, tenint en compte l’estat de les cases barates, va engegar una actuació a través del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB), per una banda va traslladar els veïns a pisos de protecció oficial i, per altra banda, va conservar les cases barates que hi ha a l’illa entre els carrers de Biosca, Claramunt i Sant Adrià com a mostra de l’urbanisme que es va dur a principis del segle XX.

700 habitatges nous des de 2006

La remodelació de les cases barates del Bon Pastor s’ha dividit en quatre fases: els primers 152 habitatges es van lliurar l’any 2006, i els 190,  de la segona fase, el 2010.  Actualment s’estan construint els 167 de la tercera fase, projecte que va arribar amb un any de retard per manca de finançament i que els veïns havien demanat que s’executés definitivament l’abril de 2013.

El pressupost es va quedar curt malgrat l’acord entre l’Ajuntament i Banc Santander per desencallar el projecte. Els veïns no estaven d’acord amb el fet que es construïssin dos edificis en lloc dels tres previstos.

També el 2009 molts veïns van ser reallotjats als nous pisos, però alguns tenien problemes per accedir-hi ja que no podien assumir la compra del pis de protecció oficial perquè s’havien quedat a l’atur.

A més, també es troba en redacció la tercera fase del projecte d’urbanització per millorar l’espai públic prioritzant l’ús dels vianants per sobre dels vehicles.  S’establiran noves zones de vianants, la instal·lació de jocs infantils i per a gent gran, l’eliminació  de serveis aeris per substituir-los per xarxes de telèfon i electricitat soterrades, eliminació de barreres arquitectòniques , la implantació de sistemes d’il·luminació més eficients, etc.

El pressupost total segons el regidor del districte de Sant Andreu és de 770.000 euros, i el de millora del centre cívic del barri i el de la reurbanització del nucli antic es d’1,5 milions d’euros.

El procés de millora de les cases barates va començar l’any 1998 quan es va constituir una comissió de seguiment d’afectats que ha actuat com a interlocutor entre veïns i administracions. També es va obrir una oficina d’informació i es va posar en marxa un pla d’acompanyament.