La novetat principal del curs vinent és que hi haurà menys grups per curs. Això es deu, majoritàriament, a l’augment del nombre d’alumnes per aula, però també a la baixada de la natalitat i al retorn d’alguns immigrants al país d’origen.

Amb tot, el Departament d’Ensenyament assegura que mantindrà les ràtios a totes les aules catalanes, per garantir la qualitat dels centres, i que el nombre de nens per aula a infantil no arribarà al nou màxim de 30 que permet el Ministeri d’Educació.

Els resultats del procés de preinscripcions han permès comprovar l’aplicació de les dues novetats més destacades que s’hi han aplicat enguany: l’ampliació de les àrees d’influència i la reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, que ha suposat una reserva de 189 places respecte a les sis del curs passat. Un 14% més de les famílies de Barcelona han pogut accedir a centres on fins ara no hi tenien dret gràcies a les modificacions d’aquestes àrees d’influència.