ELISABET ALMEDA, portaveu de l'AMPA de l'Escola Font d'en Fargas "I això ho notarem en l'ambient, en l'atmosfera que viuen els mestres, i també amb molts pares que, al no tenir feina i estar en un moment de crisi, doncs en comptes d'ajudar-los i donar-suport amb beques i ajuts, ara hauran de treure els nens del menjador perquè no podran pagar-ho. I no podran tenir accés a les beques".

Sobretot protesten per l’increment de nens per classe i pel fet que no es cobreixin les baixes dels professors. Però també perquè s’han reduït les subvencions que rebia l’AMPA per a la compra de llibres, les activitats extraescolars i el servei d’acollida.