ecoxamfra Aragó

El districte de l’Eixample no tirarà endavant el projecte d’urbanisme tàctic a quatre xamfrans del carrer d’Aragó inclosos en els pressupostos participatius. Es tracta dels xamfrans d’Aragó amb Viladomat, Comte d’Urgell, Nàpols i Entença, on estava previst guanyar l’espai per als vianants amb actuacions provisionals. Segons han informat, el govern municipal, liderat per Collboni, “considera convenient no procedir a la seva execució, tal com estava planificat, ja que entén que els xamfrans d’Aragó no són assimilables als entorns escolars i la realitat i necessitats no són les mateixes”.

En aquest sentit, destaquen que les actuacions tàctiques van sorgir per una necessitat d’emergència, però un cop ja no està vigent caldria realitzar actuacions estructurals (amb paviment de panot i vorada).

Mantenir espais de càrrega i descàrrega i contenidors

Així mateix, el districte considera que la intervenció en aquests xamfrans hauria implicat la pèrdua de l’espai que actualment està ocupat per serveis (contenidors i places de càrrega i descàrrega) que són difícils de ressituar per la manca d’espai disponible a l’Eixample. Aquests espais de servei, afegeixen, són especialment útils en aquesta zona a causa de les actuacions de pacificació que s’han fet a l’entorn del carrer d’Aragó, especialment als carrers del Consell de Cent, Rocafort i Girona, que han implicat la pèrdua d’espai per a aquests serveis.

El xamfrà d’Aragó amb Bruc tira endavant

L’Ajuntament sí que manté el projecte de reurbanització definitiva del xamfrà del carrer d’Aragó amb Bruc. Es tractava també d’una actuació inclosa als pressupostos participatius, inicialment prevista com a intervenció tàctica però que s’executarà directament com a obra definitiva, per integrar millor el xamfrà amb l’entorn.

Aquest xamfrà és en una illa que inclou l’Escola de la Concepció, el Mercat de la Concepció, el Conservatori Municipal i la seu del districte. Per aquest motiu, el districte considera que la ubicació d’aquests equipaments fa que “el tractament de l’espai hagi d’anar més enllà d’una actuació tàctica i es concebi com a obra definitiva, ja que inclou una realitat més complexa que la d’un entorn escolar i, per tant, presenta més necessitats de mobilitat i de reurbanització“.

El districte encarregarà ara la redacció del projecte executiu i, un cop es tingui la proposta d’intervenció dibuixada, es podrà concretar el calendari d’execució de les obres, si bé la voluntat és poder-les executar durant el primer trimestre de l’any vinent.