Si l'avantprojecte tira endavant, els advocats perdran independència. Aquesta és la tesi que defensa el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que ja ha presentant al·legacions al projecte del Govern espanyol. Asseguren que ells s'encarreguen de garantir que els professionals fan bé la seva feina i consideren que, si la responsabilitat recau en un ens administratiu, podria haver-hi interferències, sobretot en aquells processos que impliquin institucions públiques. JOSEP ORIOL RUSCA, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona "Nosaltres el que hem de defensar, que és la garantia de la societat, és que els dos advocats puguin fer bé la seva feina amb independència dels continguts del que estan defensant i això no pot estar en mans de tercers si no és dels propis col·legis, que som els que garantim la independència." Una altra de les novetats del text és que els advocats que treballin en exclusiva per a una sola empresa no s'hauran de col·legiar. La proposta no ha agradat als responsables de l'ICAB, que sostenen que els clients no tindran les mateixes garanties. Tampoc no els sembla bé que la pòlissa de responsabilitat civil sigui voluntària. JOSEP ORIOL RUSCA, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona "Si un advocat comet un error o causa un perjudici sense voler a un ciutadà, si la pòlissa és obligatòria el ciutadà queda rexercit, si no és obligatòria estem protegint el ciutadà? Estem protegint el servei públic que donem a la ciutadania? Jo entenc que no." Des d'aquest col·legi professional denuncien també que la llei permet interferir en les decisions que es prenguin en aquetes institucions.

Segons el Ministeri d’Economia, la nova norma vol fomentar la competitivitat, el creixement i la qualitat dels serveis, una fita per a la qual consideren que cal liberalitzar determinats sectors. Per això, entre altres mesures, es crearà una comissió per avaluar i modificar l’accés a l’exercici d’algunes professions i es revisarà el llistat de col·lectius que s’han de col·legiar obligatòriament per exercir.

Des del Col·legi d’Advocats de Barcelona, però, consideren que la nova llei va en detriment de la feina que fan institucions com la seva i que, en el cas concret dels advocats, podria suposar un perjudici directe per als usuaris. Un dels aspectes amb què es mostren més en desacord és el traspàs del control deontològic dels professionals a un ens administratiu. Pels responsables de l’ICAB, si això es posa en pràctica, els advocats perdran independència, sobretot en aquells processos que impliquin les institucions públiques. Consideren que els últims responsables de garantir que els professionals fan bé la seva feina haurien de continuar sent els col·legis professionals.

En aquesta mateixa línia, denuncien també que la llei permet interferir en les decisions que es prenguin en el si d’aquestes institucions. Asseguren que estan disposats a sotmetre’s a un control extern, però que no volen que es pugui influir en el dia a dia dels òrgans de govern dels col·legis.

Col·legiació obligatòria

Malgrat que la llei preveu que, per norma general, l’advocacia continuï sent una professió en què col·legiar-se sigui obligatori, s’hi introduiran excepcions: els advocats que treballin exclusivament per a una única empresa no caldrà que estiguin col·legiats. Pels membres de l’ICAB, això farà que les empreses no tinguin les mateixes garanties de professionalitat. En aquest sentit, critiquen també que la pòlissa de responsabilitat civil passi a ser voluntària. Pel degà d’aquest col·legi, Josep Oriol Rusca, suprimir aquesta assegurança seria com suprimir la que tenen, obligatòriament, els cotxes i motos. Tenir la pòlissa, -assegura- és l’única manera de garantir que, en cas que algú cometi un error, el ciutadà serà compensat.

Per intentar que aquesta llei no tiri endavant tal i com està, l’ICAB ja hi ha presentat al·legacions i no descarten mobilitzacions si s’acaba aprovant. De moment, el degà de la institució s’ha reunit amb el ministre d’Economia, Luis de Guindos, a qui ha traslladat la preocupació del sector.