El conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, ha estat especialment crític amb la reducció de les partides de Serveis Socials previstes als pressupostos de l’executiu estatal i ha afirmat són uns comptes “deslleials amb les persones, especialment amb els més necessitats”, i que “ens condueixen a un carreró sense sortida”. Cleries, que ha detallat que la partida en serveis socials per part de l’Estat ha disminuït un 16,61%, ha afegit que el Govern “ajusta el que ja estava ajustat”.

Fins ara, la Generalitat ha aportat la diferència d’allò que no abonava l’Estat per continuar desplegant la llei, però Cleries ja ha advertit que arribarà un moment la capacitat de la Generalitat “tindrà un límit”. Precisament, una de les opcions plantejades pel govern és augmentar la copagament dels usuaris i que passin a pagar del 10 al 13% del servei, però el conseller descarta anar més enllà d’aquest percentatge. El conseller ha rebatut l’argument del Govern espanyol, que li ha presentat la reducció perquè ja s’haurien cobert tots els casos, afegint que s’acabarà l’any amb 45.000 noves sol·licituds.

Retallades des de dependència fins a l’atenció de les víctimes de violència masclista

Els 29 milions d’euros que l’Estat redueix a Catalunya en la partida de dependència formen part de la retallada de 236 milions que el govern central preveu a tot l’Estat. L’any passat la Generalitat ja va rebre 48 milions d’euros com a conseqüència del mínim acordat. A les reduccions de dependència s’hi afegeixen les del pla concertat de serveis socials, que és aquella a través de la qual s’estableixen els contractes amb els ajuntaments i consells comarcals per a la prestació de serveis socials bàsics. El 2013 passarà de 6,9 milions a 4,2.

Per segon any consecutiu, l’Estat deixa a zero la partida destinada al Fons d’Acollida d’Immigrants. El conseller ha destacat la incidència que això té per a Catalunya, tenint en compte que el 20% dels immigrants empadronats a l’Estat viuen a Catalunya. Per últim, també es redueix un 20% el pressupost per a l’assistència integral a dones víctimes de violència masclista i els seus fills.