Després de viure una situació de molt estrès, és habitual reaccionar unes 24 hores després de l’impacte. La recomanació en aquests casos és trucar al 061, on els professionals poden aconsellar i redirigir en funció de la gravetat. En la majoria dels casos, aquestes persones necessiten atenció mèdica, però no ingrés.