El Centre d’Higiene Mental les Corts posa en pràctica els coneixements dels usuaris del Servei Prelaboral oferint serveis de diferents tipus a entitats, escoles, casals, etc. que ho sol·licitin. Van engegar el projecte ara fa dos anys fabricant joguines de fusta per a escoles bressol del districte i ara ofereixen serveis a qualsevol centre de la ciutat que els ho requereixi. Quan reben l’encàrrec, veuen com hi poden donar resposta a través de les habilitats i la feina dels usuaris dels diferents tallers que s’ofereixen en aquest servei: artesania, fusteria, manipulats, enquadernació, etc.

Aquest és el cas de l’Escola Barcelona: la biblioteca estava molt envellida i els van encarregar renovar-la. Els usuaris del Servei Prelaboral del CHM primer van reciclar, polir i pintar les estanteries. Ara estan fent les decoracions d’aquestes estanteries i, per fer aquest tasca, també compten amb la participació dels alumnes de l’escola. Per als usuaris és important participar en aquest tipus de projectes perquè així veuen tot el procés: a partir d’una comanda, fan el servei i en veuen el resultat final.

Inserció laboral

Participar en aquest projecte és un pas previ a posar-se a buscar feina. “Tots han sortit d’un període d’hospitalització i així tornen a agafar els hàbits d’horaris, tasques, habilitats laborals…“, explica Òscar Andreu, un dels tècnics del Servei Prelaboral del CHM. L’objectiu final és que tornin al mercat laboral amb normalitat. “Ens ajuda al dia a dia; jo, per exemple, surto més de casa i parlo més amb la gent”, comenta Cristóbal Torres, un dels usuaris d’aquest servei.

A l’Escola Barcelona, els usuaris del CHM també tenen previst renovar les taules. En aquesta ocasió ho faran amb la col·laboració dels alumnes més grans del centre i de l’Ateneu de Fabricació de les Corts. Tot plegat, preveuen inaugurar-ho per Sant Jordi.