D'aquí a poques setmanes, a principi del mes de gener, aquests pisos ja estaran ocupats. Hi viuran famílies amb situacions econòmiques d'urgència, en processos de desnonament o que no disposin d'un domicili en condicions adequades. Són 25 pisos de 40 metres quadrats i amb espais d'ús comú com aquesta sala o una bugaderia. Els serveis socials seran els encarregats de derivar els casos i l'objectiu és que l'estanda sigui temporal, de com a màxim sis mesos. A les famílies se'ls farà un seguiment fins trobar una altra solució que podria ser, per exemple, l'adjudicació d'un pis a través de la Mesa d'Emergències Socials. En aquest sentit, avui, l'alcalde, Xavier Trias, ha tornat a reclamar que un percentatge dels habitatges propietat del "banc dolent" passin a mans de l'Ajuntament. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "No té sentit. Això al final és l'estat que crea aquest banc. Mentre això no es vengui, perquè no vol dir que ens els quedem, deixi'ns la gestió." De moment, hi ha 15 famílies a les quals ja se'ls ha assignat un d'aquests pisos. El cost del lloguer l'assumirà l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, amb una aportació dels usuaris proporcional als ingressos, sempre que sigui possible. No serà l'únic equipament d'aquestes característiques a la ciutat. L'Ajuntament ja esta adequant un altre edifici semblant al carrer de Londres per acollir famílies també en aquestes situacions.

El primer centre d’allotjament temporal per a famílies desnonades està situat al número 315 del carrer de las Navas de Tolosa , al barri de Navas. Es tracta de 25 pisos de 40 metres quadrats amb espais comuns, que es podaran a disposició de les famílies desnonades derivades per Serveis Socials, que faran un seguiment de la situació fins que es pugui reallotjar les famílies a partir del que determini la Mesa d’Emergències Socials.

Els beneficiaris dels pisos no podran estar-s’hi més de sis mesos, tot i que el termini es podria allargar en funció d’una avaluació individualitzada de les famílies. Les famílies que hagin disposat d’aquest allotjament provisional seran derivades directament pels serveis socials bàsics i especialitzats de la ciutat quan es trobin afectades per la pèrdua del seu habitatge. Un cop ingressin se’ls farà un seguiment fins que es resolgui la situació provisional i puguin ser derivades a un altre recurs, o se’ls adjudiqui un pis a través de la Mesa d’Emergències Socials.

Un cop s’acabi el termini de mig any, el consistori afirma que les famílies podran traslladar-se a un habitatge social adjudicat a través de la Mesa d’Emergències, si no han pogut obtenir un habitatge en qualsevol altra modalitat (social, privat, o compartit), també podran ser derivats a un altre recurs d’alguna de les xarxes d’atenció social de la ciutat. Si no es donen aquestes circumstàncies, l’estada al nou equipament es podrà allargar en funció de les necessitats de les persones ateses, després d’avaluació individualitzada. El cost del lloguer anirà a càrrec de l’Àrea de Qualitat de Vida, amb una aportació dels usuaris proporcional als ingressos de la família, si es dóna la possibilitat.