Verola del mico

La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) ja té constància d’un total de 298 casos sospitosos o probables de verola del mico. I d’aquests, 150 han estat confirmats per laboratori. A més, amb dades d’aquest dijous, hi ha 92 casos més en investigació.
La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 22 i els 52 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 15 de juny del 2022. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Aquestes lesions poden produir cicatrius permanents i complicacions que, en algunes ocasions, també poden requerir hospitalització.

Com actuar en cas de contagi

La conselleria de Salut adverteix que és molt important que les persones que són un cas confirmat o en estudi evitin el contacte amb altres persones o animals. Així mateix no han de compartir objectes com roba de llit, tovalloles o estris de menjar. En el cas que ser un contacte d’una persona que ha donat positiu en verola del mico, s’ha d’estar atent als possibles símptomes com lesions cutànies, febre o astènia, i en el cas de que apareguin contactar ràpidament amb el sistema sanitari.