(ACN) El Departament de Salut crearà un centre de teràpies avançades (CNTA) amb l’objectiu de garantir l’accés dels pacients a la recerca d’aquest tipus de tractaments i incrementar la capacitat dels hospitals per dur a terme assaigs clínics. També es vol reforçar el procés perquè aquestes teràpies arribin al teixit industrial i la innovació. Això es farà en coordinació amb el Banc de Sang i Teixits i Biocat, que serà el coordinador institucional del hub de teràpies avançades. El Govern preveu invertir-hi 60 milions d’euros en tres anys, a raó de 20 milions per any entre recursos assistencials i ajuts a la recerca. El centre podria estar operatiu al febrer i es preveu la creació d’una vintena de llocs de treball.

Medicaments basats en cèl·lules

Les teràpies avançades són medicaments d’ús humà basats en cèl·lules (teràpia cel·lular), gens (teràpia gènica) o teixits (enginyeria tissular). També s’inclouen en aquest projecte els processos de bioenginyeria avançats d’aplicació mèdica.

Actualment, les tendències globals i àmbits d’aplicació de les teràpies avançades són en la regeneració de teixits, en el tractament de malalties inflamatòries i autoimmunes, en les teràpies gèniques no dirigides a malalties monogèniques, en el tractament del càncer, en les teràpies gèniques dirigides i en aplicació a totes aquelles patologies que no disposen d’estratègies efectives.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que Catalunya té un nivell científic “altíssim” en aquest tipus de teràpies i en bioenginyeria mèdica, “compatible” amb el de qualsevol país europeu. Ha especificat que tots els agents d’aquest sector ja existeixen i que el que farà el centre serà coordinar-los i permetre un pas endavant en tot el procés que va de la recerca a l’ús com a tractament.

Pla operatiu al febrer

Ara es crearà un grup de treball que, sota la coordinació del Banc de Sang i Teixits, aterrarà i concretarà els detalls del projecte. La previsió és que el disseny es vagi treballant fins al febrer del 2023, quan també s’haurà d’aprovar el pressupost dels tres primers anys. Aquell mateix mes es tancarà el projecte i es presentarà al públic, moment en què començarà a executar-se el pla operatiu.

Actualment, Catalunya disposa de 50 empreses dedicades al sector (30 empreses emergents i 20 corporacions), amb una facturació de més de 3.000 milions d’euros i més de 6.000 llocs de treball.