La finalitat d'aquesta reforma és adaptar-nos al model educatiu europeu. A Catalunya fins ara s'ha potenciat sobretotot l'aprenentatge de continguts, la vessant més memorística. El que pretén la reforma és canviar la metodologia de treball a les aules per mantenir aquests coneixements teòrics i alhora reforçar les habilitats de cada alumne perquè els pugui aplicar a la vida quotidiana. RENE RIGAU, consellera d'Ensenyament La reforma es fa amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament i també les notes dels alumnes, sobretot en els coneguts informes PISA, en què la mitjana europea és superior a la dels alumnes catalans. Per tant, el canvi també comportarà una millor adequació als objectius fixats per la Unió Europea per a 2020. Però no per a tothom són avantatges. El sindicat USTEC, el majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, alerta que ara no és el moment d'aplicar aquests canvis perquè els professors no tenen les eines necessàries per fer-ho amb garanties d'èxit. ROSA CAÑADELL portaveu d'USTEC-STEs El nou model d'ensenyament es començarà a aplicar als centres a partir del curs vinent. Ara bé, des de la conselleria són conscients que el resultat no serà immediat, i asseguren que es tracta d'un camí de llarg recorregut.

L’objectiu és homologar el sistema educatiu català a l’europeu, i especialment a l’anglosaxó, d’educació per assoliment de competències, mitjançant la simplificació i racionalització del currículum perquè sigui més fàcil per al professorat, que té més eines per aplicar a l’aula. A més, coordina el treball entre la primària i la secundària, que tindran continuïtat amb un mateix patró. Tot plegat, suposa un canvi metodològic de les competències que té assignades la Generalitat en aquest àmbit.

Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, amb aquest nou sistema es volen millorar les notes dels alumnes i aconseguir nivells d’excel·lència, una de les mancances, diu, de l’ensenyament català actual.

Per tal que el professorat pugui aplicar el curs que ve aquesta nova metodologia, es faran jornades de formació amb els caps d’estudi i en 150 centres escolars s’experimentarà la formació del professorat. També el departament posarà a l’abast de mestres i professors eines i exemples d’aplicacions pràctiques concretes perquè puguin fer servir a l’aula. Al web ARC (aplicació de recursos al currículum), els docents hi podran trobar un miler d’activitats que fan servir aquests nous mètodes pedagògics.

Segons el director de Polítiques Educatives de la Generaliat, Joan Mateu, aquest model “modifica el rol del professor, el rol de l’aprenentatge i també el rol de l’avaluació”, per això s’aplicarà de forma progressiva.