De les dues taxes que s’apliquen des del maig a Catalunya, només una ha quedat suspesa de manera cautelar, perquè l’altra, relativa a la formulació de sol·licituds de segona certificació i testimoniatge de sentències, no va ser objecte d’impugnació. Concretament, la decisió del Tribunal Constitucional repercuteix en la taxa destinada a la prestació de serveis personals i materials, que obligava a pagar un import si s’acudia a l’ordenament civil o al contenciós administratiu per a la interposició d’una demanda o d’un recurs d’apel·lació o cassació, entre altres afers. La mesura ha estat la conseqüència directa del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol, i ara, el TC té cinc mesos per ratificar-la o bé fer-se enrere.

El Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) ha valorat molt positivament la suspensió i espera que sigui “definitiva”. El seu president, Pedro L. Yúfera, considera que tant aquesta com les altres “generen una justícia de rics i pobres”, i a Catalunya, per partida doble, ja que també ha d’assumir les taxes estatals, que han posat en peu de guerra jutges, fiscals i advocats, i contra les quals s’han fet diversos actes de protesta, també amb presència de jutges i fiscals.