BEATRIZ GUTIÉRREZ "Me han hecho una estafa desde Movistar. Alguien se ha hecho pasar por mí, con mis datos, ha recibido un terminal en La Rioja, en la calle Bederecio, fui a poner una denuncia, y ellos me hacen pagar por una cosa que no es mía. Yo vengo a reclamar que necesito la grabación de voz y el sonido, y el supuesto contrato que dicen que yo he hecho, que es que se niegan a darmelo." És una més d'entre les més de 3.700 reclamacions que l'Oficina d'Atenció al Consumidor va rebre l'any passat. Són, amb diferència, el motiu principal de queixa, i representen el 36% del total. Per això, la Junta Arbitral de Consum ha demanat a les empreses del sector un servei d'atenció al client seriós. LYDIA SITJÀ, presidenta de la Junta Arbitral de Consum "S'ha de potenciar que les grans companyies tinguin un departament d'atenció al client que respongui a les expectatives i els drets que tenen els consumidors a ser atesos." En conjunt, el nombre de reclamacions es va mantenir el 2011 i es van superar novament les 10.000. La dada positiva és que les consultes es van reduir considerablement. Se'n van fer prop de 40.000, fet que suposa un 32% menys que l'any anterior. Un canvi que la direcció de l'oficina explica per la millora del servei d'atenció al client de les empreses, però també hi ha altres motius. LUIS ÁLVAREZ, cap de Servei de l'OMIC "Moltes persones es dirigeixen directament al 010 i ja aconsegueixen la informació necessària, i també utilitzen els mitjans informàtics, les consultes a través del web són considerables." Després de les telecomunicacions, les reclamacions més freqüents van ser del sector serveis, la compra d'electrodomèstics i els transports.

Segons l’informe el que sí que han baixat són les consultes. Se n’han fet un 32% menys que l’any anterior. Després de les telecomunicacions, les reclamacions més freqüents són les del sector serveis, la compra d’electrodomèstics i els transports.