Els Mossos d’Esquadra han denunciat el propietari d’una botiga de rèptils de Barcelona per tenir un caiman de més d’un metre i mig de longitud a la botiga destinat a la comercialització. Els agents van comissar l’animal i el van traslladar a les instal·lacions del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).

A Barcelona els caimans es troben considerats com a animals potencialment perillosos i n’està prohibida la venda i tinença en captivitat.

A més, el “Caiman crocodilus” és un animal no autòcton que es troba protegit per tractats i convenis internacionals vigents. Per això, la denúncia policial ha estat tramesa al Servei de Contraban i Intrastat de la Depèndencia Regional de Duanes i Impostos Especials de Catalunya i a l’Oficina de Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona.