Segons les dades d’energia produïda gràcies al sol i al vent d’aquesta setmana, es podria haver abastit energèticament el 175% d’una llar gràcies a l’energia solar, cosa que comportaria un excedent equivalent a l’energia necessària per fer funcionar tots els electrodomèstics d’ una altra llar.

L’energia solar tèrmica, que permet escalfar aigua calenta gràcies al sol, ens hauria permès autoabastir-nos en un 100%, amb un estalvi de gairebé 6 m3 de gas natural.

L’energia eòlica produïda durant la darrera setmana ens hauria permès abastir d’electricitat el 97% de llars barcelonines, o el que és el mateix, 666.000 llars.

L’associació Ecoserveis, a través del projecte europeu EnergizAIR, facilita els percentatges d’energies solar fotovoltaica, solar tèrmica i eòlica.