El reforç es basa en l’augment en el nombre d’agents destinats a les comissaries seleccionades segons l’increment de la població estacional que reben, els llocs turístics d’especial rellevància i els llocs estratègics per a la mobilitat.

Per a fer-ho, a més de la redistribució de les plantilles, les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada Mòbil (BRIMO) també faran tasques de seguretat ciutadana amb l’objectiu de compensar l’increment de treball que es produeix en determinades zones en període estival.

Aquest reforç, que afecta 25 de les 89 unitats de seguretat ciutadana, forma part del Programa operatiu estacional Gregal 2015, que treballa en l’àmbit econòmic, contra els delictes en l’activitat comercial i turística; sobre la convivència i la seguretat en el desenvolupament d’activitats; sobre la mobilitat a la xarxa viària i els transports, i sobre l’habitatge, especialment en la prevenció de fets delictius.