1.700 joves de la ciutat han treballat al llarg del curs per reflexionar sobre el pla d’acollida Barcelona, ciutat refugi. L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona es celebra al Saló de Cent.