Extracció de primera costella a l'Hospital de Bellvitge

(ACN) El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Bellvitge ha fet per primer cop al món una extracció de la primera costella mitjançant cirurgia robòtica i amb una sola incisió, una operació que habitualment es fa amb múltiples incisions. “La intervenció suma els avantatges de la robòtica amb els avantatges de la cirurgia, a través d’una sola incisió, i redueix al màxim el risc de complicacions i permet una recuperació més ràpida del pacient”, explica la doctora Anna Ureña, encarregada de realitzar aquesta operació pionera.

La tècnica l’ha desenvolupat a escala mundial el cirurgià gallec Diego González Rivas. Els especialistes expliquen que l’ús del robot permet als cirurgians una millor visibilitat, fer moviments més precisos i practicar menys incisions i més petites, avantatges que es tradueixen en menys complicacions, més confort per al pacient i una disminució de l’estada hospitalària. En aquest cas, la pacient operada patia síndrome costoclavicular, que li causava trombosis venoses i altres afectacions vasculars greus, i també li limitava la mobilitat del braç.

Aposta per la cirurgia mínimament invasiva

El cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Ignacio Escobar, destaca l’evolució que ha fet el servei. S’ha passat de fer la majoria d’intervencions per cirurgia oberta a fer un “ús molt extens de la cirurgia mínimament invasiva”, primer amb l’arribada de la videotoracoscòpia i, després, amb la cirurgia robòtica.

El centre hospitalari té dos quiròfans robotitzats amb el sistema Da Vinci on, a banda de cirurgia toràcica, es fan també intervencions d’urologia, ginecologia, cirurgia general i digestiva, cirurgia maxil·lofacial i oral i otorrinolaringologia. En el camp de la cirurgia toràcica, aquest novembre s’ha arribat a l’operació número 200.

Aquesta no és la primera tècnica en què l’Hospital de Bellvitge és pioner. Al febrer es va implantar una vàlvula en un cor trasplantat sense cirurgia oberta, i a l’abril va crear un model de respirador informatitzat per combatre el coronavirus. Per tirar endavant iniciatives com aquesta, el setembre del 2019 va estrenar un bloc de 24 sales de quiròfan amb tecnologia d’última generació.