Asseguts en rotllana, un grup d’infants d’entre un i dos anys canten una cançó en llengua de signes. Una escena que es repeteix en diversos espais de l’Escola Bressol Forestier del Poble-sec, on infants sords i oïdors aprenen simultàniament les dues llengües, l’oral i la de signes. Una iniciativa innovadora i única a tot l’estat impulsada a Barcelona per aquesta bressol, que és un referent en l’escolarització d’alumnes sords des de fa 20 anys. Aquest curs han fet un pas més enllà i han estrenat aquest model d’aprenentatge integrador per a tots els infants d’entre zero i tres anys del centre.

Model d’escola inclusiva

Un projecte il·lusionador que ha implicat tot el claustre, que s’ha format per aprendre la Llengua de Signes Catalana (LSC) i integrar-la al dia a dia de l’escola. La directora del centre, Helena Fíguls, explica que “aquest aprenentatge col·lectiu ha estat un enriquiment per a tothom: infants, educadores i famílies” i creu que l’escola ha fet un salt qualitatiu. Una formació que ara es vol ampliar també a totes les famílies del centre que ho vulguin.

infants escola bressol llengua de signes
La llengua de signes s’usa en tots els àmbits escolars a l’EBM Forestier

Una iniciativa pionera i única a tot l’estat, amb marca Barcelona

Un projecte bilingüe, oral i en llengua de signes catalana (LSC) que és pioner a tot l’estat. L’Escola Bressol Forestier és l’única pública on conviuen les dues llengües en un model singular, com explica la comissionada d’Educació, Maria Truñó, que destaca que és una experiència “d’alt valor per atendre millor les necessitats de les famílies i tots els aprenentatges”.

Qui també en fa una valoració molt positiva és la Samantha Villanua, mare sorda d’un infant també sord que assisteix a l’escola. Creu que és molt important per aquests nens que aprenguin les dues llengües a la vegada i com més aviat millor i destaca la bona evolució de l’infant, que “està aprenent molt ràpid i es comunica cada cop més, i relaciona tot el que li diuen”.

Aquest aprenentatge simultani en una edat primerenca, entre els zero i els tres anys, és la clau de l’èxit. Així ho assenyala Montserrat Anglarill, directora del CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius), que subratlla la importància d’aprendre les dues llengües des de l’inici per adquirir totes les competències. Afegeix també que aquest aprenentatge lingüístic és important per “configurar el pensament i ordenar les experiències”.

infants escola bressol llengua de signes

L’aprenentatge bilingüe simultani, un model beneficiós per a tot l’alumnat

Actualment, a Barcelona hi ha 30 infants sords d’entre zero i tres anys, dels quals 10 estan inscrits a escoles bressols municipals (tres a Forestier). A Catalunya, la família d’un infant sord pot escollir que la llengua vehicular a l’escola sigui la llengua oral o bé la llengua de signes, conjuntament amb l’oral. Però només a l’EBM Forestier pot aprendre les dues llengües simultàniament.