El diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió són els dos elements que més contaminen l'aire de la ciutat. Cada any, com a màxim, es poden assolir de mitjana 40 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen, però segons les últimes dades disponibles de 2012 aquest valor es va superar a Barcelona fins als 61 al centre de la ciutat. Pel que fa a les partícules en suspensió, el valor màxim diari és de 50 micrograms per metre cúbic, un límit que només es pot superar 35 vegades l'any. El 2012 fins a tres punts de la ciutat el va sobrepassar en bastantes més ocasions. Unes dades que, segons els experts, reflecteixen que els estats membre no acaben de complir la directiva europea. ÀLEX PEÑALVER, coordinador de Dret Ambiental de la UB "Les normes ambientals són les primeres que s'incompleixen, amb un 20% dels procediments d'infracció. I l'Estat espanyol és el primer estat, segons aquest informe, que ho incompleix." Un exemple n'és la pròrroga que va demanar la Generalitat l'any 2012 per haver incomplert els valors que marcava la directiva. La Comissió va denegar-li aquest endarreriment perquè considerava que les mesures preses pel govern eren insuficients, tenint en compte que la Generalitat disposa d'una regulació ambiental que data de l'any 93. "És una demostració claríssima que hi ha hagut temps de sobres, 20 anys, per complir amb aquests valors i no s'ha fet. La Comissió el 2012 només va constatar que eren mesures insuficients." Tot plegat, segons els experts, planteja una qüestió de fons: la reconversió de l'activitat econòmica en un sentit més ambiental. Caldrà veure, però, si el pla de millora de la qualitat de l'aire per a 2015 de la Generalitat i el nou paquet de mesures aprovades recentment per la Comissió Europea aposten per aquest canvi de model econòmic o es redueixen, simplement, en un reguitzell de mesures.

La qualitat de l’aire que respirem a Barcelona i a bona part de l’àrea metropolitana sovint no es troba entre els valors òptims. Una situació que la Comissió Europea s’ha proposat canviar fent una revisió profunda de la política mediambiental que es va iniciar a principis de 2011 i endurint les exigències dels estats membre.

Amb el nou paquet de mesures que ha aprovat recentment, la Comissió pretén millorar la qualitat de l’aire i reduir els efectes sobre la salut de la població. Unes mesures que inclouen, sobretot, reduir les emissions del sector industrial, del trànsit i de les plantes de producció d’energia, entre d’altres, per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i sobre la salut humana.

Tots aquests canvis preveuen que des d’ara i fins a 2030 es poden evitar gairebé 60.000 morts prematures.