Només un de cada quatre pacients té un familiar compatible de medul·la òssia i, per tant, Salut ha de recórrer als bancs de donants per poder tirar endavant el trasplantament. Tot i que n’hi ha d’abast mundial -amb més de 26 milions de donants-, el 20 % dels malalts no troben un donant compatible i les possibilitats de localitzar-lo són més altes en entorns propers al del malalt. Per això, i coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, la Generalitat ha demanat compromís a la ciutadania perquè col·labori i s’inscrigui al registre català, per ajudar a salvar vides.

 

Les darrers campanyes han tingut resultats positius: entre 2012 i 2015 els donants han is’ncrementat un 48 % i han passat de 19.201 a 28.498 a Catalunya. Des de 2010 s’han fet més de 2.000 trasplantaments en adults i 300 en infants, un àmbit en què Catalunya és capdavantera.

Pot fer-se donant qualsevol persona d’entre 18 i 55 anys i, tot i que es tracta d’un procés relativament senzill, es demana que el donant disposi de tota la informació abans de prendre el compromís. De la mateixa manera que en la donació de sang, en la de medul·la les cèl·lules es regeneren per complet.