MARIA MACÍAS, responsable de Park(ing) Day "Avui tenen una manifestació ciutadana, però que tenen un reflex en el nostre programa de govern i en les mesures que anirem penent aquests anys. Promoció del transport públic, pacificació, promoció dels modes no motoritzats, anar a peu i amb biciclesta per la ciutat." MERCECES VIDAL, regidora de Mobilitat "Reivindiquem més espai verd, reivindiquem més espai públic, reivindiquem més qualitat ambiental, una ciutat més sostenible. En lloc de fer servir el cotxe, que faci servir el transport públic i vagi caminant."