L’ICO ha informat que la quimioteràpia oral ha passat de ser testimonial a convertir-se en habitual en certs tractaments del càncer. Han multiplicat per 10 l’ús d’aquests fàrmacs durant els darrers 10 anys.

Actualment, dels malalts que reben quimioteràpia a l’ICO, el 32% es beneficien de medicaments orals. Bona part d’aquests, el 44%, estan en fase d’investigació, és a dir, provenen d’assaigs clínics. Aquest fet indica, segons els experts, que en un futur immediat la via oral serà cada vegada més freqüent.

Els pacients que més habitualment reben fàrmacs orals són els de càncer de mama, còlon, pulmó i de leucèmia mieloide crònica.

Aquest tipus de quimioteràpia permet personalitzar els tractaments i oferir als pacients el més adequat pel tipus concret de tumor que pateix. També permet evitar les molèsties i els riscos del tractament endovenós. Un altre canvi és que el pacient no ha d’anar a l’hospital a rebre les sessions de quimioteràpia, sinó que només a d’anar periòdicament a l’hospital per recollir el fàrmac que es pren a casa.

Tots aquests hàbits mèdics han obligat l’ICO a dur a terme alguns canvis estructurals i de circuit per oferir més informació al malalt. En aquest sentit, la nova farmàcia de l’ICO, inaugurada fa uns mesos, ha comportat també un condicionament de les instal·lacions, ampliant els espais per al suport i l’educació sanitària.