JANET SANZ, tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "Trobem absurda la decisió del govern de l'Estat d'impulsar aquesta proposta que el que fa és impedir que la gent pugui tenir el dret a l'energia. Creiem que aquest ha de ser el compromís, seguir treballant en la línia que aquest operador sigui viable i que permeti desenvolupar aquestes alternatives per la producció d'energies renovables."

Segons l’Ajuntament, el projecte estatal és contrari a la legislació europea i a la municipal, que incentiven l’eficiència energètica, i també posa barreres administratives i econòmiques als particulars. Concretament, el reial decret té previst gravar la pràctica de l’autoconsum, un fet que, segons la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Janet Sanz, seria paral·lel a fer pagar a un usuari que utilitza llum natural per llegir l’energia que gastaria si utilitzés una bombeta.